Chính sách về bản quyền

Tác quyền của tất cả tư liệu trong trang web này thuộc về các tác giả bản quyền. Về cơ bản tất cả tư liệu của trang web này có thể được phổ biến sử dụng theo giấy phép cho phép thay đổi điều kiện đồng nhất - biểu thị người giữ bản quyền Creative Commons. Điều này có nghĩa rằng bất cứ ai cũng được tự do sử dụng kể cả cho mục đích thương mại.

Theo giấy phép cho phép thay đổi điều kiện đồng nhất - biểu thị người giữ bản quyền Creative Commons áp dụng trong trang web này thì không cần đến sự cho phép đặc biệt của tác giả bản quyền khi sử dụng mọi tư liệu của trang web này ở nơi khác. Tuy nhiên, phải tuân thủ các điều kiện sau để sử dụng công trình.

Ghi tên tác giả: Bắt buộc phải thể hiện tác giả bản quyền khi sử dụng tư liệu.

Cho phép thay đổi điều kiện đồng nhất: Khi sửa đổi tư liệu làm thành tác phẩm mới, tác phẩm đó cũng phải được lưu hành với cùng giấy phép..

Điểm cần phải chú ý ở đây là ngoài tài liệu văn bản, việc sử dụng mang tính thương mại hoặc thay đổi nội dụng các tư liệu tập tin đa phương tiện như hình ảnh, video, nhạc, âm thanh, phát âm... , được quy định riêng theo giấy phép Creative Commons, do đó phải sử dụng tác phẩm tương ứng. Để biết thêm chi tiết xin tham khảo giấy phép Creative Commons.

Tác quyền của tài liệu văn bản

Đối với tài liệu là văn bản do hội viên soạn thảo thì phải đồng ý với việc được lưu hành và dẫn theo giấy phép cho phép thay đổi điều kiện đồng nhất - biểu thị người giữ bản quyền Creative Commons. Vì vậy, tài liệu văn bản mà bản thân hội viên làm có thể được sử dụng một cách tự do đối với bất kì ai kể cả cho mục đích thương mại, đồng thời có thể được thay đổi, lưu hảnh theo điều kiện tương tự.

Trường hợp trích dẫn hoặc thay đổi văn bản do người khác làm thì phải ghi rõ nguồn, tác giả.

Tác quyền của tập tin đa phương tiện

Trường hợp đưa lên tư liệu tập tin đa phương tiện mà bản thân hội viên biên soạn thì có thể cho phép sử dụng mang tính thương mại hay không, cho phép thay đổi tác phẩm hay không tùy thuộc vào giấy phép Creative Commons.

Trường hợp đưa lên tập tin đa phương tiện mà người khác làm thì phải được tác giả cho phép sử dụng, theo đó phải thiết lập tác quyền và phải làm sáng tỏ tác giả và nguồn.

Tập tin mà bản thân hội viên trực tiếp đưa lên sẽ được công khai sau khi được người quản lí kiểm chứng. Những nội dung không phù hợp với việc công khai như vi phạm bản quyền, làm tổn hại danh dự... của người khác có thể được hủy bỏ mà không thông báo trước. Có thể mất một thời gian nhất định để người quản lí kiểm chứng tư liệu và công khai.

Tư liệu tham khảo tác quyền

Giấy phép Creative Commons.