Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

뒤통수 명사 Нэр үг [뒤ː통수]

дагз
머리의 뒷부분.
толгойны хойд хэсэг.
Дэлгэрэнгүй үзэх