Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
1 (六) 수사 Тооны нэр [육듣기]
зургаа
오에 일을 더한 수.
тав дээр нэгийг нэмсэн тоо.
Дэлгэрэнгүй үзэх