Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

3 관형사 Тодотгол үг [새]

шинэ
이미 있던 것이 아니라 처음 생겨난.
өмнө байсан зүйл биш анх бий болсон.
Дэлгэрэнгүй үзэх