Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

속삭이다 동사 Үйл үг [속싸기다]

шивнэх, шивэгнэх
남이 알아듣지 못하게 작은 목소리로 가만가만 이야기하다.
бусад хүмүүс сонсох боломжгүй нам дуугаар аяархан ярих.
Дэлгэрэнгүй үзэх