Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

-더라니까는

(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
(두루낮춤으로) 말하는 사람이 직접 듣거나 본 일을 강조하여 말할 때 쓰는 표현.
(нийтлэг хэллэг) өгүүлэгч этгээд шууд сонсох буюу харсан зүйлээ онцлон ярихад хэрэглэдэг илэрхийлэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх