Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
열광 (熱狂) 명사 Нэр үг [열광듣기]
сэтгэлийн хөөрөл, хөл газарт хүрэхгүй байх, хөлгүй хөөрч хөөсгүй дэврэх
너무 기쁘거나 흥분하여 미친 듯이 날뜀. 또는 그런 상태.
хэт баярлаж хөөрөх буюу сэтгэл догдолсноос галзуурсан мэт гүйж цовчих явдал. мөн тийм байдал.
Дэлгэрэнгүй үзэх