Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

욕구(欲求/慾求) 명사 Нэр үг [욕꾸]

хүсэл, шунал хүсэл
무엇을 얻거나 무슨 일을 하기를 바라는 것.
ямар нэг зүйл олох юмуу ямар нэг зүйл хийхийг хүсэх явдал.
Дэлгэрэнгүй үзэх