Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

붓다1 동사 Үйл үг [붇ː따]

хавдах, хөөх
어느 부분의 살갗이 불룩하게 솟아오르다.
аль нэг хэсгийн өнгөн тал овойн томбойх.
Дэлгэрэнгүй үзэх