Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

고무1 명사 Нэр үг [고무]

хаймар
고무나무에서 나오는 액체를 굳혀서 만든 탄력이 강한 물질.
каучук модноос гарсан шингэнийг хатааж хийсэн уян харимхай материал.
Дэлгэрэнгүй үзэх