Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

명사 Нэр үг [빋]

сам
머리카락을 가지런하게 할 때 쓰는 물건.
үс самнах хэрэглэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх