Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

도대체(都大體) 부사 Дайвар үг [도대체]

ингэхэд, ер нь
다른 말은 다 빼고 요점만 말하면.
өөр зүйл нуршилгүйгээр, нэг үгээр хэлэхэд.
Дэлгэрэнгүй үзэх