Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

곤욕(困辱) 명사 Нэр үг [고ː뇩]

доромжлол, гутамшиг
심한 모욕이나 참기 힘든 일.
гутаан басамжлах буюу тэсвэрлэхэд хэцүү үг хэллэг.
Дэлгэрэнгүй үзэх