Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

거칠다 형용사 Тэмдэг нэр [거칠다]

ширүүн
표면이 곱거나 부드럽지 않다.
гадаргуу нь толигор зөөлөн бус байх.
Дэлгэрэнгүй үзэх