Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

연계(連繫/聯繫) 명사 Нэр үг [연계/연게]

холбоо, уялдаа холбоо, холболт
서로 연결되게 함.
хооронд нь холбох явдал.
Дэлгэрэнгүй үзэх