Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
초대 1 (初代) 명사 Нэр үг [초대듣기]
анхны, түрүүний, эхний
어떤 자리나 지위가 이어질 때 그 첫 번째.
ямар нэгэн албан тушаал болон хэргэм зэрэг үргэлжлэхэд хамгийн анхны.
Дэлгэрэнгүй үзэх