Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
식욕 (食慾) 명사 Нэр үг [시굑듣기]
хоолны дуршил, хооломгой
음식을 먹고 싶어 하는 욕망.
хоол идэх дур хүсэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх