Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

휴지통(休紙桶) 명사 Нэр үг [휴지통]

хогийн сав
못 쓰게 된 종이나 쓰레기 등을 버리는 통.
хэрэглэх боломжгүй болсон цаас болон хог зэргийг хаядаг сав.
Дэлгэрэнгүй үзэх