Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
-으냐데
(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
(아주낮춤으로) 다른 사람이 물어본 말을 듣는 사람에게 전달함을 나타내는 표현.
(маш даруу, өөрөөсөө насаар дүү бол) бусдын асуусан асуултыг сонсогч этгээдэд дамжуулахад хэрэглэдэг илэрхийлэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх