Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

용도(用途) 명사 Нэр үг [용ː도]

хэрэглээний хүрээ, ашиглалт, зориулалт
쓰이는 곳이나 목적.
хэрэглэгдэх газар юмуу зорилго.
Дэлгэрэнгүй үзэх