Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

진로(進路) 명사 Нэр үг [질ː로]

өмнөх зам
앞으로 나아갈 길.
цаашид явах зам.
Дэлгэрэнгүй үзэх