พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
1 (六) 수사 คำบอกจำนวน [육듣기]
6, หก, เลขหก, จำนวนหก
오에 일을 더한 수.
จํานวนห้าบวกหนึ่ง
ดูอย่างละเอียด