พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
법칙 (法則) 명사 คำนาม [법칙듣기]
กฎเกณฑ์
반드시 지켜야 하는 규범.
ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องปฏิบัติตาม
ดูอย่างละเอียด