พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
초대 1 (初代) 명사 คำนาม [초대듣기]
คนแรก, ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อตั้ง
어떤 자리나 지위가 이어질 때 그 첫 번째.
ที่แรก นั้นๆ เมื่อตำแหน่งหรือสถานภาพสืบต่อเนื่อง
ดูอย่างละเอียด