พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

3 관형사 คุณศัพท์ [새]

ใหม่
이미 있던 것이 아니라 처음 생겨난.
ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพิ่งเกิดขึ้น
ดูอย่างละเอียด