พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
꼽히다 동사 คำกริยา [꼬피다듣기]
ถูกนับ (จำนวน)
어떤 범위나 순위 안에 들다.
ถูกนับเข้าไปรวมอยู่ในจำนวนหรือลำดับใด ๆ
ดูอย่างละเอียด