พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
-냐길래 품사 없음 ไม่ระบุชนิดของคำ
เพราะถามว่า...ก็เลย, เพราะมาถามว่า...ก็เลย, อยู่ ๆ ก็ถามว่า...
뒤 내용의 이유나 근거로 다른 사람에게 들은 질문의 내용을 말할 때 쓰는 표현.
สำนวนที่ใช้เมื่อพูดถึงเนื้อหาของคำถามที่ได้ยินจากคนอื่นโดยให้เป็นเหตุผลหรือสาเหตุของเนื้อหาข้างหลัง
ดูอย่างละเอียด