พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

-더라니까는

จำได้ว่า...จริง ๆ เลย, จำได้ว่า...จังเลย
(두루낮춤으로) 말하는 사람이 직접 듣거나 본 일을 강조하여 말할 때 쓰는 표현.
(ใช้ในการลดระดับอย่างไม่เป็นทางการ)สำนวนที่ใช้เมื่อพูดโดยเน้นย้ำสิ่งที่ผู้พูดได้ยินหรือได้เห็นมาโดยตรง
ดูอย่างละเอียด