พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

속삭이다 동사 คำกริยา [속싸기다]

พูดกระซิบ, พูดกระซิบกระซาบ, กระซิบกระซาบ, พูดเบา ๆ
남이 알아듣지 못하게 작은 목소리로 가만가만 이야기하다.
พูดอย่างเงียบๆ ด้วยเสียงเบา ๆ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ดูอย่างละเอียด