นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ ในเบื้องต้น ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดสามารถนำไปใช้และเผยแพร่ได้ ตามสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์แบบอนุญาตให้ผู้อื่นเผยแพร่ ดัดแปลงงานได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ ทั้งนี้ หมายความว่า ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเสรีรวมถึงเพื่อการนำไปในใช้เชิงพาณิชย์

สัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์แบบอนุญาตให้ผู้อื่นเผยแพร่ ดัดแปลงงานได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับที่ใช้กับเว็บไซต์นี้ ไม่จำเป็นต้องของอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้จัดทำเมื่อนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดไปใช้ในที่อื่น แต่จะต้องทำตามเงื่อนไขการนำผลงานไปใช้ดังต่อไปนี้

ระบุผู้จัดทำ : จะต้องมีการระบุผู้จัดทำเมื่อนำข้อมูลไปใช้

อนุญาตแบบเดียวกัน : เมื่อสร้างชิ้นงานใหม่โดยดัดแปลงผลงาน ชิ้นงานที่ดัดแปลงขึ้นจะต้องเผยแพร่โดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

สิ่งที่ควรพึงระวังคือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นไฟล์มัลติมีเดียจำพวกรูปภาพ คลิป เพลง เสียง การออกเสียง เป็นต้น ได้ตั้งไว้แยกต่างหากว่าอนุญาตให้นำไปในใช้เชิงพาณิชย์และอนุญาตให้ดัดแปลงผลงานได้หรือไม่ตามสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์แบบจึงต้องนำผลงานไปใช้ตามเงื่อนไขการอนุญาต กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของข้อความที่โพสต์

สมาชิกผู้ใช้งานจะต้องยินยอมให้นำโพสต์ข้อความที่ตนเองเขียนไปใช้และเผยแพร่ตามสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์แบบอนุญาตให้ผู้อื่นเผยแพร่ ดัดแปลงงานได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ ดังนั้น โพสต์ข้อความสมาชิกผู้ใช้งานเขียนจะได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ได้เมื่อเห็นพ้องร่วมและไม่ว่าใครก็สามารถนำไปใช้ได้้อย่างเสรีรวมถึงเพื่อการนำไปในใช้เชิงพาณิชย์

กรณีที่จะนำข้อความที่ผู้อื่นโพสต์ไว้ไปดัดแปลงและโพสต์ต่อ จะต้องระบุแหล่งที่มาและผู้จัดทำให้ชัดเจน

ลิขสิทธิ์ของไฟล์มัลติมีเดีย

เมื่อสมาชิกผู้ใช้งานโพสต์ข้อมูลไฟล์มัลติมีเดีย สามารถตั้งว่าจะอนุญาตสำหรับการนำไปในใช้เชิงพาณิชย์และแบบอนุญาตให้ดัดแปลงผลงานตามสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์หรือไม่ได้

กรณีที่จะนำไฟล์มัลติมีเดียที่ผู้อื่นโพสต์ไว้ไปโพสต์ต่อ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำก่อน และจะต้องตั้งลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งจะต้องระบุแหล่งที่มาและผู้จัดทำให้ชัดเจน

ไฟล์ที่สมาชิกผู้ใช้งานโพสต์เองนั้นจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบก่อนทำการโพสต์ขึ้น คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมที่จะโพสต์ขึ้น เช่น ละะเมิดลิขสิทธิ์หรือทำลายเกียรติยศชื่อเสียงผู้อื่นอาจจะถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ผู้ดูแลระบบอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลและทำการโพสต์ขึ้น

เอกสารอ้างอิงของลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์