คำแนะนำ

'' คำช่วยเหลือที่ค้นหาบ่อย (2)
 • “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาต”ิ คืออะไร

  พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาตเป็นพจนานุกรมสองภาษาสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยแปล พจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย

   

  ด้วยจำนวนผู้เรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นและการเรียนการสอนภาษาเกาหลีมีประวัติยาวนานมากขึ้น ทำให้ความต้องการในการจัดทำพจนานุกรมที่ตอบสนองวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่หลากหลายและสิ่งแวดล้อมของการเรียนการสอนภาษาที่แปลี่ยนแปลงไปเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ดังนั้น ในปีค.. 2012 สถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติจึงมีโครงการจัดทำ พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ภาษาต่างประเทศ ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติขึ้น โดยจัดทำพจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่าง ๆ 10 ภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการและสภาพปัจจุบันดังกล่าว ซึ่งมีผู้เชียวชาญหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ผู้แปล เจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี รวมถึงผู้ออกแบบระบบ ฯลฯ เป็นผู้ให้ความร่วมมือดำเนินโครงการนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อที่จะพัฒนาพจนานุกรมที่มีคุณภาพและสะดวกแก่การใช้งานมากที่สุด

   

  หากจะมีสิ่งที่จะอยู่ข้างกายเราเสมอเวลาเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ก็ย่อมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก พจนานุกรมหวังว่าพจนานุกรมฉบับนี้จะเป็นมิตรข้างกายที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่เรียนและสอนภาษาเกาหลีได้ทุกเมื่อ

   

  * “พจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลี” : พจนานุกรมออนไลน์สำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาเกาหลี เพื่อผู้เรียนและผู้สอนภาษาเกาหลีโดยเฉพาะ

  * ภาษาต่าง ๆ 10 ภาษา : ภาษารัสเซีย, ภาษามองโกล, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาอาหรับ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาฝรั่งเศส  

 • “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาต”ิ มีลักษณะพิเศษอย่างไร

  พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติเป็นพจนานุกรมออนไลน์สองภาษาสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีฉบับแรก

  พจนานุกรมฉบับนี้ มีข้อมูลมากมายที่จำเป็นในการศึกษาภาษาเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ ข้อมูลการเรียนรู้ ความรู้ทางวัฒนธรรม เป็นต้น ให้ดูในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ข้อความ มัลติมีเดีย ฯลฯ เพื่อให้สามารถเรียนภาษาเกาหลีได้อย่างง่ายและสนุกสนาน

   

  1. มีคำหลัก ตัวอย่าง ข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลายมากมายที่จำเป็นในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

  - ประกอบด้วยคำศัพท์ 50,000 รายการที่จำเป็นในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

  - มีการแยกคำศัพท์ที่ควรรู้โดยเฉพาะตามระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูงในบรรดาคำศัพท์ 50,000 รายการ โดยใส่เครื่องหมายรูปดาว() กำกับ(★★★ คำศัพท์ระดับเบื้องต้น, ★★ คำศัพท์ระดับกลาง, คำศัพท์ระดับสูง)

  - อธิบายความหมายคำศัพท์อย่างง่าย ๆ เหมาะสมกับผู้เรียนภาษาเกาหลีไปพร้อมกับใช้ข้อมูลมัลติมีเดียช่วยให้เข้าใจได้ ง่ายขึ้น

  - แสดงตัวอย่างที่ใช้บ่อยใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนมากทั้งในรูปแบบวลี ประโยค และบทสนทนา

  - แสดงคำศัพท์ที่พบบ่อยในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ในแต่ละหัวข้อและสถานการณ์ ตามระดับความยากง่ายในภาษาเกาหลี

   

  2. พจนานุกรมสองภาษาที่คำนึงถึงภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน

  - มีการแปลคำหลักและคำอธิบายความหมายของ พจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย โดยคำนึงถึงภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน สามารถค้นหาดูคำศัพท์หรือสำนวนสุภาษิตที่อยากจะรู้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาไทยก็ได้

  - ใช้ผู้แปลที่มีความสามารถสูงสุดของแต่ละภาษาในประเทศเกาหลี และใช้เจ้าของภาษาตรวจทานเพื่อเพิ่มคุณภาพการ แปล

   

  3. เว็บไซต์พจนานุกรมแบบเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายและผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วย

  - สร้างเว็บแอปพลิเคชันให้มีสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ง่ายสามารถใช้งานได้ง่าย

  - ตั้งข้อมูลพจนานุกรมให้เชื่อมต่อ(ลิงก์)ซึ่งกันและกันเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

  - ทำให้สามารถใช้ข้อมูลจากพจนานุกรมได้อย่างง่ายดายทั้งด้วยอุปกรณ์มือถือ และเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

   

  4. พจนานุกรมที่อัพเดทและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

  - ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในพจนานุกรมได้

  -สามารถใช้ข้อมูลที่อยู่ในพจนานุกรมได้อย่างเสรีเนื่องจากเป็นการบริจาคความรู้บนพื้นฐานนโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แบบเสรี