พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

붓다1 동사 คำกริยา [붇ː따]

บวม, พอง
어느 부분의 살갗이 불룩하게 솟아오르다.
บริเวณผิวของส่วนใด ๆ พองตัวนูนขึ้น
ดูอย่างละเอียด