พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

고무1 명사 คำนาม [고무]

ยาง
고무나무에서 나오는 액체를 굳혀서 만든 탄력이 강한 물질.
วัตถุที่มีความยืดหยุ่นสูงเกิดจากการแข็งตัวของของเหลวที่ไหลออกมาจากต้นยางพารา
ดูอย่างละเอียด