พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

동대문(東大門) 명사 คำนาม [동대문]

ทงแดมุน
서울에 위치한 조선 시대 도성의 동쪽 정문. 사대문의 하나로 '흥인지문'이 정식 이름이다.
ประตูใหญ่ทางทิศตะวันออก : ประตูหน้าทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงเก่าในสมัยโชซอนตั้งอยู่ในกรุงโซล มีชื่อทางการว่า 'ฮึงอินจีมุน' เป็นหนึ่งในประตูทั้งสี่ทิศ
ดูอย่างละเอียด