พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

용도(用途) 명사 คำนาม [용ː도]

การใช้, การใช้สอย
쓰이는 곳이나 목적.
พื้นที่หรือวัตถุประสงค์ในการใช้สอย
ดูอย่างละเอียด