พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

건전(健全) 명사 คำนาม [건ː전]

ความบริสุทธิ์, ความสะอาด, ความสร้างสรรค์
분위기, 행동, 마음 등이 잘못되거나 어둡지 않고 올바름.
การที่บรรยากาศ การกระทำ หรือจิตใจ เป็นต้น ไม่ผิดพลาดหรือไม่มืดมัว และถูกต้อง
ดูอย่างละเอียด