พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

거칠다 형용사 คำคุุณศัพท์ [거칠다]

หยาบ, หยาบกร้าน, กระด้าง, ไม่เรียบ, ไม่เนียน
표면이 곱거나 부드럽지 않다.
พื้นผิวไม่สวยหรือไม่เนียนเรียบ
ดูอย่างละเอียด