พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

-으래도

แม้ว่าจะให้...แต่ก็..., แม้จะกล่าวว่า...แต่...
어떤 행위를 할 것을 명령하거나 요청하지만 그것과 관계없는 내용이 오거나 반대되는 내용이 옴을 나타내는 표현.
สำนวนที่ใช้แสดงว่าแม้ว่าจะสั่งหรือขอร้องให้ทำการกระทำใด ๆ ด้วยกันแต่มีเนื้อความที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวหรือเนื้อความที่ตรงกันข้ามตามมาข้างหลัง
ดูอย่างละเอียด