พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

-으라길래

เนื่องจากได้ยินว่าให้..., เพราะได้ยินคำสั่งมาว่า...
뒤 내용의 이유나 근거로 다른 사람에게 들은 명령의 내용을 말할 때 쓰는 표현.
สำนวนที่ใช้เมื่อพูดถึงเนื้อความคำสั่งที่ได้ยินมาจากผู้อื่นโดยเป็นสาเหตุหรือเหตุผลของเนื้อความข้างหลัง
ดูอย่างละเอียด