พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

욕구(欲求/慾求) 명사 คำนาม [욕꾸]

ความต้องการ, ความอยากได้, ความปรารถนา
무엇을 얻거나 무슨 일을 하기를 바라는 것.
ความปรารถนาที่จะได้รับสิ่งใด ๆ หรือทำสิ่งใด ๆ
ดูอย่างละเอียด