พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

-다는데도

แม้ว่าจะพูดว่า..., แม้ว่าจะบอกว่า...
들었거나 주장한 사실을 전달하면서 뒤에 그와 반대되는 상황이 이어짐을 나타내는 표현.
สำนวนที่ถ่ายทอดความจริงที่ได้ยินหรือยืนกรานพร้อมทั้งแสดงความจริงที่ตรงกันข้ามกับสิ่งดังกล่าวที่ตามมาข้างหลัง
ดูอย่างละเอียด