พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

곤욕(困辱) 명사 คำนาม [고ː뇩]

การดูถูก, การหมิ่นประมาทอย่างแรง, การสบประมาทอย่างรุนแรง
심한 모욕이나 참기 힘든 일.
การดูหมิ่นอย่างรุนแรงหรือเรื่องที่ยากจะทนได้
ดูอย่างละเอียด