พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
빗줄기 명사 คำนาม [비쭐기듣기/빋쭐기듣기]
สายฝน
줄처럼 보이는 굵고 세차게 내리는 비.
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนาและแรงโดยมองเห็นเหมือนเป็นสาย
ดูอย่างละเอียด