พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

-면 좋겠다

ถ้า...ก็คงดี, คงจะดีถ้า..., อยากให้...จังเลย
말하는 사람의 소망이나 바람을 나타내거나 현실과 다르게 되기를 바라는 것을 나타내는 표현.
สำนวนที่ใช้แสดงความหวังหรือความปรารถนาของผู้พูดหรือแสดงการปรารถนาอยากให้ต่างจากความเป็นจริง
ดูอย่างละเอียด