พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

휴지통(休紙桶) 명사 คำนาม [휴지통]

ถังขยะ, ถังทิ้งเศษกระดาษ, ถังเศษขยะ, ตะกร้าใส่ขยะ
못 쓰게 된 종이나 쓰레기 등을 버리는 통.
ถังที่เอาไว้ทิ้งขยะหรือกระดาษที่ใช้ไม่ได้ เป็นต้น
ดูอย่างละเอียด