พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
식욕 (食慾) 명사 คำนาม [시굑듣기]
ความอยากอาหาร, ความต้องการอาหาร
음식을 먹고 싶어 하는 욕망.
ความต้องการอยากกินอาหาร
ดูอย่างละเอียด