พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

명사 คำนาม [빋]

หวี
머리카락을 가지런하게 할 때 쓰는 물건.
สิ่งของที่ใช้เมื่อสางผมให้เรียบ
ดูอย่างละเอียด