พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน
-으냐데
แล้วถามว่า...หรือเปล่า, ถามว่า...หรือเปล่า, ถามว่า...ไหม, ถามว่า...จัง
(아주낮춤으로) 다른 사람이 물어본 말을 듣는 사람에게 전달함을 나타내는 표현.
(ใช้ในการลดระดับทางภาษาอย่างมากและเป็นทางการ)สำนวนที่แสดงการถ่ายทอดคำพูดที่ผู้อื่นถามดูแก่ผู้ฟัง
ดูอย่างละเอียด