พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

3(驛) 명사 คำนาม [역]

สถานีรถไฟ
열차가 출발하고 도착하는 곳.
สถานที่ที่รถไฟเริ่มออกเดินทางและมาถึง
ดูอย่างละเอียด