พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

연계(連繫/聯繫) 명사 คำนาม [연계/연게]

การเชื่อมต่อ, การเชื่อมติด, การประสาน, การเชื่อมโยง
서로 연결되게 함.
การทำให้เชื่อมต่อระหว่างกัน
ดูอย่างละเอียด