พจนานุกรม ภาษาเกาหลี-ภาษาเกาหลี

ผลการค้นหาคำศัพท์ที่มีคำว่า '사랑' รวม14 รายการ

사랑1 「명사」 คำนาม [사랑듣기]
1. ความรัก
상대에게 성적으로 매력을 느껴 열렬히 좋아하는 마음.
จิตใจที่รู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของฝ่ายตรงข้ามและชอบอย่างจริงจัง
2. ความรัก
아끼고 소중히 여겨 정성을 다해 위하는 마음.
จิตใจที่หวงแหน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
3. ความรัก, ความเห็นใจ
남을 돕고 이해하려는 마음.
จิตใจที่พยายามที่จะเข้าใจและช่วยเหลือผู้อื่น
4. ความรัก, ความชอบ
무엇을 매우 좋아하거나 즐기는 마음.
จิตใจที่ชอบและเพลิดเพลินกับสิ่งใด ๆ เป็นอย่างยิ่ง
5. คนรัก
많이 좋아하고 아끼는 사람.
คนที่ชอบและหวงแหนเป็นอย่างมาก
사랑2 (舍廊) 「명사」 คำนาม [사랑듣기]
ห้องรับรองแขกสมัยโบราณ
집의 안채와 떨어져 있는, 주로 집안의 남자 주인이 머물며 손님을 맞는 곳.
ที่ที่อยู่ห่างจากบ้านหลังใน โดยมากเจ้าของบ้านผู้ชายใช้พักอาศัยและใช้รับรองแขกด้วย
사랑스럽다 「형용사」 คำคุุณศัพท์ [사랑스럽따듣기]
น่ารัก, น่าเอ็นดู, มีเสน่ห์
사랑을 느낄 만큼 귀엽다.
น่ารักจนรู้สึกถึงความรัก
사랑니 「명사」 คำนาม [사랑니듣기]
ซารังนี
어금니가 다 난 뒤에 어른이 되어 맨 안쪽 끝에 새로 나는 어금니.
ฟันคุด; ฟันกรามคุด :ฟันกรามซี่ใหม่ที่ขึ้นด้านในสุดของปากเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
사랑방 (舍廊房) 「명사」 คำนาม [사랑방듣기]
ซารังบัง
집의 안채와 떨어져 있는, 주로 집안의 남자 주인이 머물며 손님을 맞는 방.
ห้องรับรองแขกสมัยโบราณ : ห้องที่อยู่ห่างจากบ้านหลังในของบ้านที่ใช้ต้อนรับแขกโดยส่วนมากเจ้าของบ้านผู้ชายใช้อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่
사랑하다 「동사」 คำกริยา [사랑하다듣기]
1. รัก, ชื่นชอบ, เสน่หา, พิศวาส
상대에게 성적으로 매력을 느껴 열렬히 좋아하다.
ชอบอย่างหลงใหลโดยรู้สึกถึงความดึงดูดทางเพศต่อฝ่ายตรงข้าม
2. รัก, ชื่นชอบ, เสน่หา
아끼고 소중히 여겨 정성을 다해 위하다.
ทุ่มเทอย่างจริงจังโดยให้ความทะนุถนอมและหวงแหน
3. รัก, รักใคร่
남을 돕고 이해하려고 하다.
พยายามที่จะช่วยเข้าใจและช่วยเหลือผู้อื่น
4. รัก, ชื่นชอบ
무엇을 매우 좋아하거나 즐기다.
ชอบหรือรื่นรมย์ในสิ่งใดเป็นอย่างมาก
첫사랑 「명사」 คำนาม [첟싸랑듣기]
ความรักครั้งแรก, รักแรก
처음으로 한 사랑.
ความรักที่มีขึ้นเป็นครั้งแรก
짝사랑 「명사」 คำนาม [짝싸랑듣기]
ความรักข้างเดียว
서로 사랑하는 것이 아니라 한쪽만 상대편을 사랑하는 일.
การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักฝ่ายตรงข้ามเพียงข้างเดียวโดยไม่ใช่รักซึ่งกันและกัน
내리사랑 「명사」 คำนาม [내리사랑듣기]
ความรักของผู้ใหญ่ต่อเด็ก, ความรักของพ่อแม่ต่อลูก
손윗사람이 손아랫사람을 사랑함. 또는 그 사랑.
ความรักที่ผู้ใหญ่ให้กับผู้น้อย หรือความรักลักษณะดังกล่าว
옛사랑 「명사」 คำนาม [옏ː싸랑듣기]
ความรักครั้งเก่า, คนรักเก่า
예전에 했던 사랑. 또는 예전에 사랑하던 사람.
ความรักที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือคนที่เคยรักในอดีต
1 2