국기아이콘 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공식 누리집 주소 확인하기

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
운영중인 공식 누리집보기

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Back
Space . Close


Trợ giúp
 • ‘Từ điển học tiếng Hàn – tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia’ là gì?
  • ‘Từ điển học tiếng Hàn – tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia’ là từ điển song ngữ dùng để học tiếng Hàn, được biên soạn bằng cách dịch ‘Từ điển tiếng Hàn cơ sở’ sang tiếng Việt.

   Số lượng người học tiếng Hàn tăng lên, lịch sử giáo dục tiếng Hàn đã có bề dày đồng thời yêu cầu biên soạn từ điển phản ánh được môi trường giáo dục đang thay đổi cùng với văn hóa ngôn ngữ đa dạng của người học dần dần tăng cao. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế này, từ năm 2012 Viện Quốc ngữ Quốc gia đã bắt tay cấu trúc thực hiện ‘Từ điển tiếng Hàn cơ sở của Viện Quốc ngữ Quốc gia’, được biên soạn sang 11 ngôn ngữ. Các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như chuyên gia giáo dục tiếng Hàn, dịch giả, người bản xứ thành thạo tiếng Hàn và các chuyên gia phát triển hệ thống… đã tham gia trong một thời gian dài để phát triển hệ thống từ điển có chất lượng tốt và sử dụng tiện lợi này.

   Từ điển chính là người bạn đồng hành của chúng ta khi học một ngôn ngữ mới. Vì vậy chúng tôi cũng rất mong rằng hệ thống từ điển này sẽ trở thành người bạn tiếng Hàn có thể giúp ích bất cứ lúc nào cho những ai học tập và giảng dạy tiếng Hàn.

   Từ điển tiếng Hàn cơ sở: Từ điển trực tuyến dùng để học tiếng Hàn, được biên soạn bằng tiếng Hàn dành cho người học và người dạy tiếng Hàn.

   11 ngôn ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ả-rập, Tiếng Anh, Tiếng In-đô-nê-xi-a, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Thái, Tiếng Pháp

 • Đặc trưng của ‘Từ điển học tiếng Hàn – tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia’ là gì?
  • ‘Từ điển học tiếng Hàn – tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia’ là từ điển song ngữ trực tuyến dùng để học tiếng Hàn lần đầu tiên được ra mắt.

   Từ điển này cung cấp các thông tin phong phú như từ vựng, thông tin học tập và kiến thức văn hóa v.v… cần thiết cho việc giáo dục tiếng Hàn dưới các hình thức đa dạng như văn bản và phương tiện truyền thông v.v… để có thể học tiếng Hàn một cách dễ dàng và thú vị.

   1. Cung cấp mục từ và ví dụ cụ thể, thông tin học tập đa dạng cần thiết cho giáo dục tiếng Hàn

   Chọn lọc đưa vào 50.000 đơn vị từ vựng cần thiết cho giảng dạy và học tập tiếng Hàn.

   Đặc biệt có gắn dấu sao (★) cho 50.000 đơn vị từ vựng để phân loại riêng những từ vựng nhất thiết phải biết theo trình độ tiếng Hàn sơ cấp, trung cấp, cao cấp (★★★ Từ vựng sơ cấp, ★★ Từ vựng trung cấp, ★ Từ vựng cao cấp).

   Giải thích dễ hiểu từ vựng được chọn lọc dưới dạng phù hợp cho người học tiếng Hàn, giúp hiểu được bằng tư liệu đa phương tiện.

   Trình bày ví dụ thường dùng hằng ngày dưới dạng cụm từ, câu, đối thoại một cách phong phú.

   Cung cấp từ vựng theo trình độ tiếng Hàn theo chủ đề và tình huống thường xuyên tiếp xúc khi giảng dạy, học tâp tiếng Hàn.

   2. Từ điển song ngữ có xem xét đến ngôn ngữ và văn hóa của người học

   Hệ thống đã xem xét ngôn ngữ và văn hóa của người học rồi dịch từ tiêu đề và phần giải nghĩa của Từ điển tiếng Hàn cơ sở sang tiếng Việt. Có thể tra cứu tìm hiểu từ vựng, tục ngữ·quán ngữ muốn biết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Việt.

   Các dịch giả hàng đầu của từng ngôn ngữ đã tiến hành dịch đối chiếu, sau đó được người bản xứ hiệu đính giúp nâng cao chất lượng bản dịch.

   3. Từ điển trực tuyến đặt trọng tâm vào người học, giúp người học sử dụng tiện lợi và có thể đóng góp ý kiến

   Áp dụng môi trường nền tảng trang web để người sử dụng có thể dùng một cách dễ dàng.

   Thực hiện liên kết giữa các thông tin từ điển để người sử dụng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin đa dạng.

   Có thể sử dụng các thông tin từ điển trên thiết bị cầm tay, internet... một cách dễ dàng.

   4. Từ điển có thể tiếp tục cập nhật và phát triển

   Người sử dụng có thể nêu ý kiến về nội dung từ điển.

   Có thể tự do sử dụng thông tin thu thập như cơ sở kiến thức dựa trên chính sách bản quyền tự do.