Kamus Pelajaran Bahasa Korea-Bahasa Indonesia

Pusat Bahasa Nasional Korea

Bahasa Korea Hari Ini

-으래도

walaupun menyuruh
어떤 행위를 할 것을 명령하거나 요청하지만 그것과 관계없는 내용이 오거나 반대되는 내용이 옴을 나타내는 표현.
ungkapan untuk menyatakan walaupun sesuatu disuruh atau diminta tetapi datangnya perkataan yang berbeda atau tidak berkaitan dengannya.
Lihat Detail